DRIPPERS : ดริปเปอร์กาแฟ

PLU 13057

฿ 2,600 ฿ 2,600

PLU 13078

฿ 1,150 ฿ 1,150

PLU 13050

ไซส์ 01 (สำหรับทำกาแฟ 1-2 แก้ว) | ฐานสีขาว

฿ 620 ฿ 620

PLU 13052

ไซส์ 02 (สำหรับทำกาแฟ 2-4 แก้ว) | ฐานสีชมพู

฿ 770 ฿ 770

PLU 13077

฿ 1,150 ฿ 1,150

PLU 13053

ไซส์ 01 (สำหรับทำกาแฟ 1-2 แก้ว) | ฐานสีแดง

฿ 770 ฿ 770

PLU 13047

ไซส์ 01 (สำหรับทำกาแฟ 1-2 แก้ว) | ฐานสีชมพู

฿ 620 ฿ 620
Powered by MakeWebEasy.com